Waldorfpedagogiska  
   grundtankar i förskoleåldern
 
Världen är god
Vi lägger vikt vid att förmedla en hoppfull världsbild och positiv livssyn. Vi vill att barnen ska uppleva glädje, förundran och trygghet. 

Förebild och efterhärmning
Barnen lär genom att iaktta och härma sin omgivning. Därför bemödar vi vuxna oss om att agera förebildligt i sociala relationer, både med barnen och vuxna emellan. I vardagliga sysslor bemödar vi oss om att synliggöra processer, som blir begripliga och efterhärmningsbara för barnen.

Viljan
Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla handlingskraft, uthållighet och inre motivation.

Rytmen
Vi strävar efter att ge barnen möjlighet till en balans mellan aktivitet och vila där varje dag, liksom veckan och året på lekskolan, har sitt rytmiskt återkommande innehåll. De rytmiskt återkommande vardagliga händelserna gör barnets förskoledag förutsägbar och stressfri.

Form
Vi strävar efter att barnen ska känna att de vuxna är tydliga ledare och bär ansvaret för vårt liv tillsammans på Stjärngull. Detta, tänker vi, gör att barnen kan känna trygghet.   

Upprepning
Genom att upprepa aktiviteter, sagor, sånger rörelser, danser och ramsor många gånger får barnen möjlighet att förbinda sig med dessa och lära sig dem. 
 
Sinnena
Vi strävar efter att ge barnen rika och varierade sinnesupplevelser. Vi månar om att barnens omgivning på lekskolan skall vara sinnligt stimulerande.

Leken
Vi strävar efter att ge leken stort utrymme i verksamheten. Vi tänker att barns lek är unik och värdefull för barns utveckling. Genom leken förbereder sig barnen för livet, de övar sig i socialt samspel, kreativitet, fantasi, inlevelseförmåga, problemlösning och bearbetar intryck. Genom leken får barnen även ett förhållande till rumsuppfattningen och övar sig motorisk