WALDORFLEKSKOLAN STJÄRNGULL

Vi är en waldorfförskola som ligger i Vikingshill i Nacka kommun. Hos oss är trädgården en stor del av vår pedagogiska miljö. Här får barnen möjlighet att utveckla sin motorik, uppleva  årstidernas växlingar, leka, odla och sköta om hönor.

Vi strävar efter att barnen ska uppleva omsorg och trygghet i det dagliga livet tillsammans med pedagogerna. Hos oss har leken  en central plats i utbildningen och vi strävar efter att alla barn ska få tid, rum och ro till lek.

Våra styrdokument är skolverkets läroplan för förskolan (lpfö-18) och FNs barnkonvetion. 

Vi arbetar utifrån waldorfpedagogiska grundtankar och strävar efter att barnen utvecklas mot målen i Lpfö -18. 

Waldorflekskolan Stjärngull består av en större barngrupp och en mindre barngrupp. Med plats för totalt ungefär 25 barn.   


Lekskolan drivs som medarbetarförening och fastigheten ägs av en stiftelse                                                                   
Vi lyder under Nacka kommuns regler och avtal. Vid intresse, ställ ditt barn i kö till oss via nacka24. 


                                    Välkommen att höra av dig till oss!
              

                                                        Tel: 072-582 71 79