Huvuduppdrag

Vårt uppdrag är att vara ett alternativ till de kommunala förskolorna i Nacka. Vi bedriver en waldorfförskola med waldorfpedagogiska grundtankar som arbetssätt för att uppnå målen i FN:s barnkonvention och Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö-18). Vi lyder under Nacka kommuns regler och avtal.