Hantering av personuppgifter
 

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft, Dataskyddsförordningen, som i korthet går ut på att ytterligare skydda varje EU-medborgares integritet och rättigheter vid behandling av personuppgifter.
Som förskola behöver vi behandla en hel del personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi gör detta på ett korrekt sätt. Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem samt vilka lagliga grunder vi har för att hantera dem.

GDPR-information