Vision

Vår vision är att varje barn ska utveckla en god självkänsla. Vi vill att varje barn ska få positiva erfarenheter av sociala relationer till både barn och vuxna. Vi vill att varje barn ska utveckla lust till livet, leken och lärandet. Vi vill att varje barn ska utveckla en inre motivation till kreativitet och handlingskraft.

Värdegrund

Alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig trygga, sedda och respekterade på Waldorflekskolan Stjärngull. Vi ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling och respektera alla människors lika värde. Vi ska sträva efter en hållbar utveckling både socialt och miljömässigt