Synpunkter, klagomål och försäkring


Vårt mål är att erbjuda god kvalitet på vår verksamhet. Vid synpunkter eller klagomål tala i förstahand med berörd pedagog. I andrahand, vänd dig till förskolans rektor. I tredjehand tas klagomålet till huvudmannen, dvs medarbetarföreningens styrelse. 

Synpunkter och klagomål kan ske muntligt eller skriftligt, beroende på klagomålets karaktär. Klagomål dokumenteras alltid skriftligt på förtryckt blankett på rektors ansvar.
Åtgärd bestäms utefter synpunkten eller klagomålets karaktär. Ett datum bestäms för när synpunkten/klagomålet skall vara åtgärdat.


Om olyckan skulle vara framme:
https://www.nacka.se/kommun--politik/trygg-och-saker/forsakring/