Att vara förälder på waldorflekskolan Stjärngull

Vi som arbetar på Stjärngull strävar efter att alltid ha en god relation till barnens förälder. Vi vill att föräldern ska uppleva en delaktighet och få en god inblick i verksamheten. Det gör vi genom att bjuda in till föräldramöte två gånger per termin, enskilt föräldrasamtal en gång per termin samt till olika årstidsfester. Vi värdesätter det personliga mötet där vi försöker bemöta varje förälder med respekt och ödmjukhet. Föräldern uppmuntras att fråga om den undrar över något samt ringa vid behov av samtal. Tid ges till extra föräldrasamtal om så önskas. Kommunikation med föräldrar sker genom personliga samtal och information om möten och fester sker via anslag som sätts upp, på synlig plats, i god tid innan mötet eller festen äger rum.