Vi arbetar utifrån ett gruppinriktat arbetssätt. Vi strävar efter att se varje barn, samtidigt som vi fokuserar på att stärka gruppkänslan. Vi lägger vikt vid att ge barnen en positiv grupperfarenhet och att stärka deras förmåga att fungera tillsammans med andra, både på kort och lång sikt.
 
Vi lägger stor vikt vid att följa och främja barns motoriska utveckling. Vi månar om att tillhandahålla en varierad ute och innemiljö där barns motoriska utveckling utmanas. Vi strävar efter att ha ett bejakande förhållningssätt till barnens vilja att prova sig fram i sitt motoriska övande. Vi iakttar och analyserar vart varje barn befinner sig i sin motoriska utveckling och stärker upp med lekfulla pedagogstyrda rörelseövningar vid behov.