Dagarna på lekskolan

Rytmen
Varje dag har en återkommande rytm som växlar mellan fri lek och samlande aktiviteter som samling med sång och ramsor, sagoberättande, dockspel och måltider.
Veckorna har också sin rytm med te.x eurytmidag, målningsdag och bakdag. Även året har sin rytm med de fyra årstiderna som vävs in i praktiska sysslor, sagor och lekar.

Att varje dag få känna dofterna från nylagad mat och nybakat bröd skapar en hemlik känsla och är viktig i vår dagsrytm här.

Rytmen gör att barnet känner igen sig och kan ”vila” i dagen. Det skapar trygghet, lugn och glädje då dagarna och veckorna är förutsägbara. Den tryggheten och förutsägbarheten är en förutsättning för leken att blomstra och utvecklas.


Tid att låta barnen leka
Barnens fria, skapande lek lägger vi allra största vikt vid, därför att så som de leker ska de en gång arbeta! När barnet får öva sina fantasikrafter i leken och gå igenom alla lekens olika “stadier” fram till sju års ålder, kan barnet bli moget att börja skolan och möta alla de uppgifter som väntar där. Inte bara de intellektuella utan också de som handlar om koncentration, övande och socialt samspel. Den skapande leken uppstår ur sagor och som efterhärmaning av de vuxnas konkreta arbete.
Meningsfulla sysslor

Barnet lever i efterhärmningen. Pedagogernas sysslor på lekskolan är meningsfulla för barnet att efterhärma och för de vuxna att utföra.

Vi krattar löv, gräver, rensar och odlar i landet, vi tillverkar och reparerar leksaker, målar, täljer, tvättar, hugger ved, diskar, syltar och lagar mat tillsammans.
Allt inspireras av lust och vilja. Allt har en mening och allt behövs för att lekskolan ska fungera. Sysslorna lär därför barnet om livet och samhället. När barnet härmar våra sysslor lär det sig att älska vardagslivet och lär sig att förstå sammanhang genom egna sinnesupplevelser.

"Jorden är tung att gräva i medan löven är lätta när jag krattar.
När vi hjälps åt går det lätt."

 

"Av äpplen som jag plockat från trädet kan vi göra must.
Men det behövs många äpplen. Med min kraft kan vi pressa ut saften."

                                    Laddad med tålamod blir hinken snart full.
                                                            Dripp dropp...