WALDORFLEKSKOLAN STJÄRNGULL

Hos oss är trädgården en stor del av vår pedagogiska miljö. Här får barnen möjlighet att uppleva sammanhang genom årstidernas växlingar. Vi odlar och komposterar, sköter om hönor och hugger ved.

Då leken ska ha en central plats i utbildningen strävar vi efter att alla barn ska få tid, rum och ro till lek.  
Vi strävar efter att barnen ska uppleva omsorg i det dagliga livet tillsammans med pedagogerna genom en delad närvaro och glädje. 

Våra styrdokument är skolverkets läroplan för förskolan (lpfö-18) och FNs barnkonvetion. 

Genom ett waldorfpedagogiskt arbetssätt strävar vi efter att barnen utvecklas mot målen i Lpfö -18. Vi är en konfessionsfri förskola.

Waldorflekskolan Stjärngull består av en större barngrupp och en mindre barngrupp. Med plats för ungefär 25 barn. 


Lekskolan drivs som medarbetarförening och fastigheten ägs av en stiftelse                                                                   
Vi lyder under Nacka                                      
kommuns regler och avtal. 


                                    Välkommen att höra av dig till oss!
              

                                                        Tel: 08-7478986