Synpunkter och klagomål


Vårt mål är att erbjuda god kvalitet på vår verksamhet. Vid synpunkter eller klagomål tala i förstahand med berörd pedagog. I andrahand, vänd dig till förskolans rektor. I tredjehand tas klagomålet till huvudmannen, dvs medarbetarföreningens styrelse. 

Synpunkter och klagomål kan ske muntligt eller skriftligt, beroende på klagomålets karaktär. Klagomål dokumenteras alltid skriftligt på förtryckt blankett på rektors ansvar.