Att vara föräldrar på waldorflekskolan Stjärngull

Vi som arbetar på Stjärngull strävar efter att alltid ha en god relation till barnens föräldrar. Vi vill att föräldrarna ska uppleva en delaktighet och få en god inblick i verksamheten. Det gör vi genom att bjuda in till föräldramöte två gånger per termin, enskilt föräldrasamtal en gång per termin samt till olika årstidsfester. Vi värdesätter det personliga mötet där vi försöker bemöta varje förälder med respekt och ödmjukhet. Föräldrarna uppmuntras att fråga om de undrar över något samt ringa vid behov av samtal. Tid ges till extra föräldrasamtal om så önskas. Kommunikation med föräldrar sker genom personliga samtal och information om möten och fester sker via anslag som sätts upp, på synlig plats, i god tid innan mötet eller festen äger rum.