WALDORFLEKSKOLAN STJÄRNGULL

Vi är en waldorfförskola som ligger i Vikingshill i Nacka kommun. Hos oss är trädgården en stor del av vår pedagogiska miljö. Här får barnen möjlighet att uppleva  årstidernas växlingar. Vi odlar och komposterar, sköter om hönor och hugger ved.

Vi strävar efter att barnen ska uppleva omsorg i det dagliga livet tillsammans med pedagogerna genom en delad närvaro och glädje. Hos oss har leken  en central plats i utbildningen och vi strävar efter att alla barn ska få tid, rum och ro till lek.

Våra styrdokument är skolverkets läroplan för förskolan (lpfö-18) och FNs barnkonvetion. 

Vi arbetar utifrån waldorfpedagogiska grundtankar och strävar efter att barnen utvecklas mot målen i Lpfö -18. 

Waldorflekskolan Stjärngull består av en större barngrupp och en mindre barngrupp. Med plats för totalt ungefär 25 barn  


Lekskolan drivs som medarbetarförening och fastigheten ägs av en stiftelse                                                                   
Vi lyder under Nacka                                      
kommuns regler och avtal. 


                                    Välkommen att höra av dig till oss!
              

                                                        Tel: 08-7478986