Den 24/1 kommer Nacka kommuns kvalitetsenkät via mail till en av er vårdnadshavare. Kolla skräpposten. Om den inte kommer kontakta support@enkatfabriken.se. En enkät per barn skall besvaras. Frågorna i enkäten rör Stjärngulls verksamhet. Ta er gärna tid att svara på den när den kommer. Bland annat brukar det vara frågor om barnverksamheten och hur vi arbetar med olika ämnen. Vi vet att det är svårt för er att veta hur vi tänker och arbetar inom de olika ämnesområdena. Därför ber vi er att fråga oss om det är något ni inte vet. Vi berättar gärna


 

Äntligen snö!

Den dagliga leken      

Barnen tar sig an det fria lekmaterialet och leker som aldrig förr. Nedan ses barnens fantasifulla konstruktioner och lösningar på kojbygge....

....något slags fordon 

och noggrant arbete med klossar